All Музей Uzhhorod

  • Muzey khudozhnyka Andriia Kotsky Uzhhorod

  Музей художника Андрія Коцки, Ужгород

  • Kuznia muzey Hamora Lysychovo

  Кузня-музей Гамора, Лисичово

  • Muzey u dzvinytsi YAsenytsia Zamkova

  Музей у дзвіниці, Ясениця-Замкова

  • Muzey kurortu Truskavets

  Музей курорту, Трускавець

  • Muzey Bilasa Truskavets

  Музей Біласа, Трускавець

  • TSerkva Sv. YUra Drohobych

  Церква Св. Юра, Дрогобич

  • Muzey sadyba Fed kovycha Putyla

  Музей-садиба Федьковича, Путила

  • Muzey voiniv internatsionalistiv Kolochava

  Музей воїнів-інтернаціоналістів, Колочава

  • Sviatodukhivs ka tserkva Kolochava

  Святодухівська церква, Колочава