All Санаторій in Uzhhorod

    • Ozdorovcho profilaktychnyy kompleks Villa Paraiso Carpaty

    Оздоровчо-профiлактичний комплекс «Villa Paraiso Carpaty»

    • Hotelno ozdorovchyy kompleks Solotvyno Resort Solotvyno

    Готельно-оздоровчий комплекс «Solotvyno Resort», Солотвино