All Пам'ятник природи in Uzhhorod

  • skeli-dovbusha-bubnysche

  Скелі довбуша, Бубнище

  • Polonyna-Borzhava

  Полонина Боржава

  • Marmaroskyj-masyv

  Мармароський масив

  • Unikalne sfahnove boloto CHorne Bahno na terytorii NPP Zacharovanyy kray

  Чорне Багно

  • Dolyna-nartsysiv-Bushtyno-Dubky

  Долина нарцисів, Буштино (Дубки)

  • Dolyna-nartsysiv-Hust

  Долина нарцисів, Хуст

  • Hrebet-Velykyj-Dil

  Хребет Великий Діл

  • Hrebet-Horhany

  Хребет Горгани